Skip to content

Methode KIKI 

Het methode programma Kiki is een manier om een kind te stimuleren en de gelegenheid te bieden zich te ontplooien op een speelse wijze.

Kiki is een beer die bij de opvang woont en samen met de kinderen allerlei avonturen beleeft. Kiki doet aan alles mee en wil veel weten en leren. Kiki kan een echt vriendje worden van uw kind en is een knuffel waar uw kind zich mee kan identificeren. 

We werken met maandthema’s en iedere maand is er weer een ander thema beschikbaar. Deze thema’s zijn opgebouwd uit een inleiding, kern en afsluiting. Aan ieder thema zijn 8 activiteiten gekoppeld. Deze activiteiten bestaan onder meer uit: interactief voorlezen van boekjes passend bij het thema, aanleren van liedjes, spelletjes, dansjes, yoga, knutselwerkjes en rollenspellen. Voor iedere leeftijd is er wat voor handen.

Methode van KIKI

Op het magneetbord boven de lage kast is te zien waar we mee bezig zijn. Daar hangt de overzichtskaart en de aparte kaarten liggen er in de buurt.

In de methode worden de ontwikkeling gebieden op speelse wijze gestimuleerd t.w.
• motorische ontwikkeling
• sociaal-, emotionele ontwikkeling
• spraak-, en taalontwikkeling
• rekenprikkels

Back To Top