Skip to content

Visie 

Ik ga ervan uit dat ieder kind wordt geboren met de natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Het is van nature nieuwsgierig en wil zijn of haar omgeving ontdekken. Ook zoekt het contact met mensen om zich heen en heeft een drang om zelfstandig te worden. Kinderen groeien onder meer door te spelen en te onderzoeken. Ieder kind is uniek met eigen interesses en talenten. Daarom heeft ieder kind dan ook een eigen benadering nodig.

Ik streef er naar de kinderen op te vangen in een liefdevolle positieve omgeving. Ik stimuleer het positieve gedrag en probeer het negatieve gedrag om te buigen. Kinderen mogen van mij ontdekken en uit proberen. Ik lees en zing veel met de kinderen en zo nodig doen we ook logopedie oefeningen met elkaar. Er zijn ook vele boeken aanwezig waar de kinderen zelf mee kunnen oefenen.

Er gaat zelden een tv aan en als we tv kijken is dit altijd educatief. Mochten kinderen eens een keertje wat negatiefs bij elkaar ervaren of bij mij, dan praten we dit uit en vergeven het elkaar. Eigen initiatief is belangrijk en probeer ik zoveel mogelijk te stimuleren.

We mogen alles tegen elkaar zeggen, maar cést la tone qui fait les music……..
Hygiëne is ook belangrijk, dus handen wassen als we buiten zijn geweest, naar het toilet en na het eten en voor het eten…..

Bij iedere luier verschoning wordt er een schone luier op de verschoon-mat gelegd. Ook worden de bedjes regelmatig verschoond en liggen er nooit 2 verschillende kinderen op hetzelfde beddengoed. Bij iedere voeding een schone slabber en steeds schone washandjes/natte doekjes…..

Ik probeer met de kinderen te werken aan hun fijne en grove motoriek, aan emoties, kennis en taal. Alle mogelijke ontwikkelingen komen aan bod tijdens de opvang. Via een schriftje, dat wordt aangeschaft door ouders, kan ik voor het eerste jaar van het kind voor u de dagopvang beschrijven. Hierin kunnen ook de eventuele wisselingen, vrije dagen en weekends door de ouders in worden beschreven. Zo krijg je een leuke beschrijving van de dagen van uw kindje.

Bij baby’s is dit schrift noodzakelijk vanwege alles wat zowel aan mij als van mij aan de ouder moet worden doorgegeven. Als ouders het fijn vinden kan ik langskomen voor een gesprekje. Dit om ook te voorkomen dat alles wordt besproken waar het kind bijstaat. Een goed contact tussen ouders en mijzelf vind ik uitermate belangrijk.

Mocht uw kindje ziek worden en u weet niet of het dan toch naar de kinderopvang kan gaan, neemt u ’s morgens of de dag voor de opvang even contact met mij op met de vraag of het kindje kan komen. Ik ben flexibel als het om ziektes gaat, maar er moet wel altijd even overleg zijn geweest mede ook in verband met de andere kinderen die op die dag gaan komen.

Wordt uw kindje ziek tijdens de opvang, dan wordt u hier altijd over geïnformeerd en vindt er overleg plaats. Ik dien nooit zomaar medicijnen toe. Ouders worden hierover ingelicht en moeten ook een formulier tekenen dat ik de medicijnen mag geven aan uw kind.

Ook voor het vervoer van uw kind moet u een formulier tekenen. Ik ben in het bezit van een bolderwagen, diverse kinderwagens, autostoelen,  en maxicosi’s

Back To Top